Miejscy urzędnicy rozstrzygnęli kolejny przetarg na odbiór komunalnych śmieci. Spośród ośmiu firm, które do niego stanęły, najniższą cenę zaoferowało warszawskie przedsiębiorstwo Partner Gospodarka Odpadami i to ono przez najbliższe dwa lata będzie obsługiwało mieszkańców Legionowa.

W sytuacji, gdy rozstrzygającym kryterium jest żądane przez danego przedsiębiorcę wynagrodzenie, rola obsługujących przetarg urzędników ogranicza się praktycznie do sprawdzenia ofert pod względem formalnym. Jak można się domyślać, tak też było i w omawianym przypadku. W odpadowej wojnie na ceny tym razem zatriumfowała firma Partner Gospodarka Odpadami, na której konto ma trafiać co miesiąc niespełna 390 tys. zł. Tyle fakty. Osobną kwestią jest to, czy za takie pieniądze da się należycie obsłużyć miasto wielkości Legionowa? Ale odpowiedź na to pytanie i mieszkańcy, i pracownicy ratusza sami za jakiś czas z całą pewnością otrzymają. Oby twierdzącą.

Wracając na koniec do przetargu, różnica w oczekiwaniach jego uczestników była kolosalna. Ich propozycje wahały się 390 do ponad 750 tys. zł miesięcznie. Firma, która aktualnie zajmuje się legionowskimi śmieciami – MPK z Ostrołęki – znalazła się w tej stawce mniej więcej pośrodku, za kontynuowanie współpracy oczekując przeszło 520 tys. zł za miesiąc.