Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” powstał w Legionowie dokument, jakiego inne samorządy mogą jego mieszkańcom tylko pozazdrościć. Szczególnie tym nieco starszym, bo to właśnie z myślą o seniorach narodziła się strategia, która w jesieni życia pozwoli im rozkwitać z iście wiosennym animuszem.

Tłem powstania dokumentu „Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta” była… demografia. A konkretnie jeden z jej trendów, wskazujący na rosnącą długość życia po zakończeniu aktywności zawodowej. – Środowisko senioralne tworzy w Legionowie już prawie 22 proc. mieszkańców. Czyli jest to znacząca grupa inteligentnych ludzi, którzy mają dużo wolnego czasu i mogą być wykorzystani do współpracy z samorządem i współtworzenia naszej małej legionowskiej ojczyzny – uważa dr Roman Biskupski, kierownik projektu, prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.

I dodaje: – Zauważyliśmy, że potrzebny jest jeden duży dokument, najlepiej napisany przez i dla seniorów, który następnie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia radzie miasta i określi strategię działania na najbliższe lata. Warto ją mieć, bo w krajowym i unijnym budżecie będzie coraz więcej pieniędzy przeznaczonych właśnie dla seniorów.

Skoro narodziła się idea, zaczęto wcielać ją w życie. Do obliczonej na 13 miesięcy realizacji projektu Stowarzyszenie przystąpiło w marcu 2014 r., w partnerstwie z warszawską Fundacją Pracownia Kompetencji. W opracowanie strategii włączyli się też lokalni samorządowcy, organizacje senioralne oraz kilkuset najaktywniejszych legionowian po sześćdziesiątce. Wspólnie zastanawiano się nad działaniami mogącymi poprawić sytuację starszych mieszkańców miasta. Prace nad strategią zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym dokonano analizy sytuacji legionowskich seniorów. Posłużyły do tego szczegółowe ankiety, badawczy spacer po mieście i tzw. kawiarenki konsultacyjne, w których analizowano aktywność obywatelską osób w wieku 60+ oraz kwestie związane ze zdrowiem i rekreacją, a także kulturą i edukacją. – Zdiagnozowaliśmy m.in. takie problemy, jak brak w ostatnich dwóch sferach szerokiej, zróżnicowanej i bezpłatnej oferty dla seniorów. Bardzo by też chcieli jeszcze szerszej oferty finansowanych przez miasto badań profilaktycznych – mówi Klaudia Rukszan z Fundacji Pracownia Kompetencji.

W następnym etapie prac nad strategią powołano trzy zespoły tematyczne. Pracowały one w dziedzinach, które zostały wcześniej zdiagnozowane w trakcie badań jakościowych. Po czterech miesiącach pracy mieszkańców oraz ekspertów z dziedziny prawa, polityki senioralnej, społecznej i potrzeb osób niepełnosprawnych, powstał solidny zarys dokumentu, poddanego następnie konsultacjom z seniorami. – Ku mojemu zaskoczeniu ci z nich, którzy brali udział w zespołach tematycznych, byli nastawieni na ogół problemów i potrzeb, a nie na realizację własnych interesów. Przemawiał tutaj głos ogółu. Seniorzy stanęli na wysokości zadania, pokazali swój profesjonalizm i patriotyczne obywatelstwo – podkreśla Anna Brzezińska, konsultant projektu, dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. – Mam wrażenie, że seniorzy wreszcie poczuli, że coś się dzieje dla nich, że ich głos się liczy, a zgłoszonymi przez nich problemami ktoś się zajmie – dodaje Agnieszka Żychalak z Fundacji Pracownia Kompetencji. To prawda. Na pierwszy ogień pójdą samorządowcy. Pod koniec marca ostateczną wersją strategii – uwzględniającą konstruktywne uwagi i uzupełnioną o propozycje pojawiające się w trakcie konsultacji – zajmą się miejscy radni. I jak można oczekiwać, bez większych targów ją przyjmą.

Jakkolwiek w realizacji projektu „Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta” weźmie udział wiele instytucji, należy oczekiwać, że liderem tych poczynań zostanie SPP „Nadzieja”. Jako organizacja od kilku lat prowadząca Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Legionowski Klub Amazonek, stojąca za powstaniem działającej przy prezydencie Rady Seniorów oraz inicjująca szereg wydarzeń kulturalnych skierowanych do starszych mieszkańców, Stowarzyszenie po prostu ma na to „papiery”. I jak zwykle dużo chęci. – Chcemy zaktywizować legionowskich seniorów, chcemy żeby czuli się potrzebni i po prostu byli zadowoleni. W związku z realizacją strategii oczekują oni wsparcia finansowego dla nakreślonych w niej potrzeb oraz oczekują, że władze będą się z nimi liczyły i w swoich planach czy programach uwzględniały ich potrzeby – mówi kierujący projektem szef SPP „Nadzieja” dr Roman Biskupski.

Legionowska strategia została zrealizowana przy udziale pieniędzy pochodzących z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W Polsce program jest wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.