Kilka dni temu w legionowskim ratuszu zmagali się uczestnicy powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. I podobnie jak strażacy podczas akcji, znakomicie poradzili sobie z testowym „żywiołem”.

W powiatowym etapie turnieju wzięło udział 36 uczniów, podzielonych na trzy kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy przeszli przez dwa testy sprawdzające ich wiedzę. Pierwszy, pisemny, trwał 25 minut i na podstawie jego wyników w każdej kategorii wyłoniono najlepszą piątkę zawodników.

W finale rywalizacji, już w obecności publiczności, odpowiadali oni na wylosowane pytania, np. o strażackie stopnie oficerskie, przeznaczenie skokochronu czy zadania kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą. Po podsumowaniu wyników okazało się, że w poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Klaudia Major (szkoły podstawowe), Cezary Krasucki (gimnazja) i Mateusz Godleś (szkoły ponadgimnazjalne).

Organizatorami imprezy byli Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Legionowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Patronat nad nią objęli starosta, prezydent Legionowa oraz wójtowie gmin Jabłonna i Wieliszew.