Dla legionowskiego fiskusa to może nie rewolucja, ale na pewno personalna roszada, której mało kto się spodziewał. Z dniem 6 lutego, decyzją ministra finansów, została odwołana ze stanowiska Ewa Lisowska, naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie. Jej obowiązki przejęła dotychczasowa zastępczyni, Elżbieta Duszyc.

Ponieważ ze swej natury akt odwołania nie zawiera żadnego uzasadnienia, o powodach takiej decyzji ministra można jedynie spekulować. Wydaje się, że ma ona związek ze stanem zdrowia byłej już naczelniczki i wynikającymi z tego faktu trudnościami w sprawnym kierowaniu podległą jej placówką.

Ewa Lisowska dowodziła legionowskim urzędem skarbowym od momentu jego powstania, czyli od początku 1994 roku. W ciągu tego czasu prowadzona przez nią jednostka wielokrotnie sięgała po branżowe laury i należała do wyróżniających się urzędów w kraju. Zdobywając też często coś, co ze względu na specyfikę ich działania zdobyć trudno – sympatię petentów.

Na stanowisko pełniącej obowiązki naczelnika US w Legionowie minister finansów powołał wieloletnią zastępczynię Ewy Lisowskiej, Elżbietę Duszyc. Za jej biurkiem od poniedziałku zasiądzie natomiast Janusz Jasiński, sprawujący dotąd taką samą funkcję w Urzędzie Skarbowym w Płońsku.