We wtorek (3 lutego) starosta legionowski Jan Grabiec został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego. Organizacja skupia wszystkie 42 (w tym 37 ziemskich oraz 5 miast na prawach powiatu) powiaty województwa mazowieckiego.

Do wyboru starosty Jana Grabca na stanowisko wiceprzewodniczącego tej ważnej, samorządowej instytucji doszło na posiedzeniu odbywającym się w warszawskim urzędzie marszałkowskim. Tam też ustalono, że funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego będzie sprawował starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk. W trakcie wtorkowego spotkania starostowie wytypowali też m.in. przedstawicieli KPWM do prac w wielu gremiach konsultacyjno – opiniodawczych, takich jak Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Mazowieckie Forum Terytorialnego, a także Mazowiecka Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Konwent jest częścią Związku Powiatów Polskich, stowarzyszenia powołanego w 1999 r. w celu reprezentowania ich wspólnych interesów. Do głównych zadań ZPP należy reprezentowanie powiatów na forum ogólnokrajowym i międzynarodowym oraz inicjowanie rozwiązań prawnych korzystnych dla rozwoju samorządów. Związek Powiatów Polskich skupia 316 z 360 krajowych powiatów i miast na prawach powiatu. Organizacja należy również do Rady Gmin i Regionów Europy oraz Polskiego Komitetu Współpracy z Komitetem Regionów UE.

2 KOMENTARZE

Comments are closed.