Gdyby ktoś miał co do tego wątpliwości, prezydent i starosta raz jeszcze zademonstrowali, że potrafią się dogadać. Nie tylko, jak to czasem publicznie wspominają, przy biesiadnym stole. Efektem jest podpisane w piątek porozumienie, na mocy którego wiosną rozpocznie się budowa kładki nad torami w ciągu ulic Parkowa – Wyszyńskiego.

Zgodnie z porozumieniem, po stronie gminy Legionowo leży przygotowanie pełnej dokumentacji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji wojewody o pozwoleniu na budowę, przeniesienie jej na rzecz powiatu legionowskiego jako inwestora i zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie minimum 1,2 mln zł na współfinansowanie inwestycji.

Z kolei ekipa starosty Jana Grabca podejmie działania zmierzające do przyjęcia warunków zawartych w pozwoleniu na budowę oraz złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. A następnie wyłoni wykonawcę oraz zrealizuje całą inwestycję. Tanio nie będzie. Szacunkowo, według kosztorysu inwestorskiego, kładkę pieszo – rowerową wyceniono na 4,7 mln zł. Istnieje jednak szansa, ze kwota, jaką zażyczy sobie wyłoniony w przetargu wykonawca, okaże się nieco niższa. Pieniądze na realizację przeprawy mają pochodzić z odszkodowań uzyskanych od PKP za zajęcie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie Legionowa. Powiat będzie zaś ubiegał się o dofinansowanie zadania z części rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, czyli tzw. rezerwy mostowej.

Mając w rękach umowę ze spółką PKP PLK Zakład Linii Kolejowych Jagiellońska (według jej zapisów przejazd nie zostanie zamknięty przed 13 grudnia – red.), w legionowskim ratuszu zapewniają, że zrobią wszystko, aby utrzymać istniejący przejazd kolejowy do momentu rozpoczęcia prac, a więc dużo dłużej – do wiosny 2015 roku. Może być trudno.

1 KOMENTARZ

  1. No i co z tego 15 grudnia PKP szlaban zatrzasnie i finito. Kladaka miała być gotowa 15 grudniatego roku ale Smogorzewski jak zwykle zawalił i co nam z tych POrozumien z Grabcem niech się za robotę wezma, a nie tani marketing.

Comments are closed.