Podobnie jak prezydentowi Legionowa, także Janowi Grabcowi puściły w końcu nerwy i pożegnał się z firmą stojącą (w tym przypadku to właściwe słowo) za rozbudową Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Teraz musi rozejrzeć się za kolejnym wykonawcą.

O decyzji zarządu powiatu starosta poinformował w trakcie poniedziałkowej konferencji w miejskim ratuszu. – Ponieważ wykonawca nie rokuje, że zrealizuje tę inwestycje w terminie, podjęliśmy w ubiegłym tygodniu decyzję o wypowiedzeniu przez powiat legionowski tej umowy, zerwaniu jej na podstawie Kodeksu cywilnego. Wezwaliśmy również wykonawcę do zapłaty wynikającej z kontraktu kary umownej, tj. 377 900 zł – powiedział Jan Grabiec.

To drugi finansowy „bat” na spółkę InstalProjekt Holding, bo wcześniej, w związku z nieterminowym prowadzeniem prac, inwestor naliczył jej karę w wysokości ponad 940 tys. zł. – W ostatnich miesiącach prace były prowadzone z dużym utrudnieniem dla funkcjonowania szkoły, mimo że od początku założeniem było realizowanie tego przedsięwzięcia w sposób minimalizujący wszelkie utrudnienia. W ostatnich tygodniach sposób prowadzenia prac zagrażał bezpieczeństwu dzieci, które rozpoczęły rok szkolny – dodał starosta. Wynikało to, jak podejrzewa, z chęci wywarcia presji na inwestorze, by anulował naliczone wcześniej kary.

Rozbudowa PZSiPS to wspólne przedsięwzięcie powiatu i tworzących go gmin. Warty prawie 3,8 mln zł kontrakt warszawska spółka zaczęła realizować 25 października ubiegłego roku, kiedy oficjalnie weszła na budowę. Pierwszy etap – termomodernizacja placówki, miał być sfinalizowany do końca 2013 r. Termin zakończenia całej inwestycji upłynął zaś 25 września br. Obecnie trwa inwentaryzacja wykonanych robót, po której nastąpi końcowe rozliczenie z wykonawcą i podwykonawcami. Ich należności, o ile wywiązali się ze swych zadań, zostaną w całości uregulowane. Tak szybko, jak to będzie możliwe, powiat ogłosi nowy przetarg, tym razem na dokończenie rozbudowy PZSiPS.