Legionowskie Koło nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczęło starania o pozyskanie nowego sztandaru. Komitet fundacyjny, który tworzą  Marek Dąbrowski – przewodniczący, Cezary Usik – zastępca, Kazimierz Stefaniak, Józef Dziedzic – radny Legionowa, Stanisław Rabczyński, Marian Gąsiorowski, Janusz Karmel i Roman Biskupski Dyrektor LUTW,  zaplanował, że jego nadanie nastąpi 11 listopada tego roku.

Historia koła sięga początku lat 80. ubiegłego wieku. Z inicjatywy środowisk emerytów i rencistów wojskowych, środowisk kombatanckich i innych organizacji społecznych 12 lutego 1981 roku w warszawskim Klubie Garnizonowym „Za Żelazną Bramą” zorganizowano spotkanie z przedstawicielami MON i Komitetu Obrony Kraju.Jego celem było powołanie Komitetu Założycielskiego Związku, który mógłby zrzeszać byłych żołnierzy zawodowych. Już 20 marca, przy udziale Klubu Oficerów Rezerwy powołano legionowskie koło nr 68 ZBŻZ przy 1WDZ. 

Oficjalna historia związku rozpoczęła się 1. kwietnia 1981 roku, kiedy to Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności. ZBŻZ obejmował swym zasięgiem cały kraj. Skupiał żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego będących w rezerwie lub w stanie spoczynku. Do głównych zadań związku należało rozwijanie wśród jego członków  wartości moralnych oraz dbanie o honor i godność żołnierza, umacnianie prestiżu byłych żołnierzy zawodowych, propagowanie tradycji polskiego oręża, udzielanie pomocy w wychowaniu i szkoleniu obronnym młodzieży szkolnej, otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, popularyzowanie dorobku i osiągnięć wojska, występowanie z inicjatywą w sprawie normatywnego rozwiązywania przez resort obrony narodowej problemów byłych żołnierzy zawodowych, a także zmian i nowelizacji zarządzeń i przepisów.

Podczas V Krajowego Zjazdu Delegatów, który obradował w dniach 6 i 7 listopada 1997 r. dokonano zmiany w statucie, które umożliwiły wstępowanie do Związku oficerom i podchorążym rezerwy oraz żołnierzom zawodowym w służbie czynnej. Przyjęto też jego nową nazwę: Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 31 maja 2003 roku koło nr 68 ZBŻZ i ORWP przy 1WDZ w Legionowie otrzymało swój sztandar.
    Ta nazwa jednak długo nie obowiązywała. Podczas VIII Krajowego Zjazdu Delegatów, który obradował w dniach 22-23 września 2009 r. przyjęto nową, obowiązującą do dziś, czyli Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Obecne koło nr 68 ZŻWP w Legionowie liczy 50 członków. Jego siedziba mieści się w budynku Internatu WAM, przy ul. Zegrzyńskiej 17, a prezesem jest płk Kazimierz Stefaniak. W związku z tym, że związek od niedawna ma nową nazwę, jego legionowskie koło rozpoczęło od początku tego roku intensywne starania o pozyskanie nowego sztandaru. Jego ojcem chrzestnym został wicepremier rządu RP, Janusz Piechociński a matką chrzestną Olga Muniak, wójt gminy Jabłonna.  

Osoby, które chciałyby wspomóc finansowo tę inicjatywę, mogą to zrobić wpłacając  datki na na konto Stowarzyszenia Potrzebującym Pomocy Nadzieja w Legionowie z dopiskiem: „Sztandar dla Koła nr 68 ZŻWP”. Nr konta: 92 8006 0000 0035 3832 2000 0001. Każda złotówka jest niezwykle cenna.