Pomagając na co dzień szukającym zajęcia, nieustannie szuka na to wszystko pieniędzy. Często z powodzeniem. Ostatnio Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie zdobył dla bezrobotnych ponad 5,8 mln zł. Przeznaczone one będą na realizowany przez PUP systemowy projekt „Europejska szansa rozwoju”.

Grupę docelową stanowi 470 zarejestrowanych w urzędzie mieszkańców powiatu. – W ramach tych środków z form aktywizacji skorzystają przede wszystkim osoby do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia, a także bezrobotni zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą – wylicza Elżbieta Szczepańska, p.o. dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada też udział 18 osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o planowane formy wsparcia, postawiono na dwie, które do tej pory sprawdziły się najlepiej. – 360 osób zostanie skierowanych do pracodawcy w celu podnoszenia swoich kwalifikacji lub zdobycia doświadczenia zawodowego, a 110 osób otrzyma środki na otwarcie własnej firmy – dodaje szefowa PUP.

Jak potwierdził realizowany od 2008 roku projekt, staże zawodowe przynoszą korzyść i uczestnikom, i pracodawcom. W sytuacji, gdy powiatowe bezrobocie wynosi kilkanaście procent, warto się nad taką ofertą zastanowić. – Zapraszamy wszystkie osoby do 25 roku życia, również te, które dzisiaj nie uczestniczą w żadnym kształceniu na poziomie studiów wyższych czy też szkoły średniej, a więc posiadające niskie wykształcenie zawodowe (tzw. młodzież NEET – red.). Ze stażu mogą też skorzystać inne kategorie osób bezrobotnych: ludzie powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz te nieposiadające odpowiednich kwalifikacji ani doświadczenia zawodowego – mówi Renata Gorzelak z PUP w Legionowie. Proponowane przez urząd staże potrwają od 3 do 10 miesięcy. Pracodawcy nie ponoszą w związku z nimi żadnych kosztów. Opiekują się jedynie stażystami, którzy otrzymują w tym czasie 120 proc. zasiłku. Dlatego, choć zainteresowanie przedsiębiorców jest spore, PUP wciąż zachęca ich do współpracy.

Co się tyczy środków na podjęcie działalności gospodarczej, obecnie to kwota nie większa niż 22,9 tys. zł. Pomysły na własny biznes mogą być przeróżne: od zakładu fryzjerskiego, poprzez wideofilmowanie, aż do warsztatu samochodowego. – W tym celu należy zgłosić się do referatu instrumentów rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zespół pracowników udzieli szczegółowych informacji. W zakresie przyznawania środków na założenie własnej firmy obowiązuje regulamin, dostępny na stronie internetowej PUP w Legionowie. Tam również znajdują się wszystkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o te środki – informuje Renata Gorzelak.

Pozyskana przez legionowski PUP kwota, choć z pozoru olbrzymia, dla wszystkich potrzebujących nie wystarczy. Poza tym, musi on dysponować nią ściśle według unijnych zaleceń. Argumentacja typu: „bo nie mam, więc mi się należy” to dla urzędników za mało.   – Mając na uwadze taką stopę bezrobocia, czyli 16,6 proc., i 5237 zarejestrowanych bezrobotnych (dane na koniec stycznia br. – red.), w tym 769 z prawem do zasiłku, to niewielka kwota – uważa dyr. Szczepańska. Dlatego do tych blisko sześciu urząd dorzuci w tym roku jeszcze 2,5 mln zł z Funduszu Pracy. Przeznaczając je na szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. Część dostaną też współdziałający z PUP-em przedsiębiorcy – na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Ze statystyk powiatowych służb zatrudnienia wynika, że takie działania nie są tylko przysłowiowym dawaniem ludziom ryby. To przede wszystkim wędka, która ponad 70 proc. uczestników legionowskiego projektu wyciągnęła z bezrobocia. Połów naprawdę świetny.