Powiedzieć, że wcześniej panowała rekrutacyjna samowolka byłoby przesadą. Jednak nowelizacja Ustawy o systemie oświaty nastąpić prędzej czy później musiała. I w grudniu ubiegłego roku tak właśnie się stało. Zmiany są spore i wiele wskazuje, że na lepsze.  
    Kulisy całej sprawy zdradza dyr. Przedszkola Miejskiego nr 7 w Legionowie. – Można powiedzieć, że nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2013 roku, gdzie uznano za niekonstytucyjne kwestie rekrutacji zawarte w rozporządzeniach i wewnętrznych przepisach placówek oświatowych – tłumaczy Dorota Stankiewicz. Tyle jeśli chodzi o parlamentarną motywację. Teraz warto zająć się szczegółami.

W przypadku rekrutacji do przedszkoli publicznych, fory mają dzieci z terenu gminy. Jeśli zabraknie miejsc, do głosu dojdą kryteria ustawowe. Preferują one rodziny z minimum trójką potomstwa, dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, objęte pieczą zastępczą i wychowywane przez samotnych rodziców. Ustalono też wskaźniki lokalne. Najwięcej punktów otrzymają dzieci mające już rodzeństwo w danej placówce. W dalszej kolejności te, których rodzice pracują bądź uczą się w systemie dziennym, oraz pociechy legionowskich podatników. – W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się dzieci pięcioletnie, które obowiązuje roczne przygotowanie przedszkolne. Bierze się również pod uwagę kryteria zapisane w Ustawie o systemie oświaty. Jeżeli przedszkole posiada wolne miejsca, następuje drugi etap rekrutacji, gdzie bierze się pod uwagę kryteria ustalone z dyrektorem placówki, w porozumieniu z prezydentem Legionowa – wyjaśnia dyrektorka PM nr 7. Dokumenty można składać do maksimum trzech przedszkoli. Rekrutacja rozpocznie się 25 marca i potrwa do 4 kwietnia. Postępowanie uzupełniające przewidziano zaś od 11 do 14 sierpnia. Szczegółowe harmonogramy dostępne są w przedszkolach i na ich stronach internetowych.
    Podobnie jest w miejskich podstawówkach. Zanim rodzice pierwszaków złożą dokumenty, powinni się z tymi informacjami zapoznać. – Do szkoły rejonowej rodzic składa wypełniony druk zgłoszenia. Na tej podstawie dzieci są przyjmowane. Zwykle tak się zdarza, że rodzice chcą umieścić dzieci w szkole spoza rejonu. W takiej sytuacji powinni najpierw złożyć wniosek w szkole rejonowej, a następnie w placówce spoza rejonu – radzi Małgorzata Marszałek, dyr. Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie. Ale tam dodatkowy nabór będzie ogłoszony tylko wtedy, gdy zostaną wolne miejsca. – Dzieci rekrutowane do klas pierwszych będą w nich umieszczane ze względu na miesiąc i rok urodzenia, począwszy od najmłodszych. To istotna zmiana, ponieważ pojawiają się pytania od rodziców, czy całe grupy mogą przemieszczać się do szkoły podstawowej. Tutaj pierwsze kryterium jest takie, czy dziecko jest ze szkoły rejonowej, no a poza tym, nie możemy założyć, że wszystkie dzieci w danej grupie przedszkolnej będą w podobnym wieku.
    Oprócz uporządkowania zasad rekrutacji, odświeżona ustawa wprowadziła też tryb odwoławczy dla rodziców. Pomoże on wprawdzie całą procedurę uczynić bardziej transparentną, ale w spornych przypadkach ją wydłuży. – Rodzic spoza rejonu będzie mógł odwołać się od niekorzystnej dla niego decyzji. Najpierw poprosić o wyjaśnienie, dlaczego dziecka nie przyjęto do szkoły, następnie – jeśli nie będzie usatysfakcjonowany – odwołać się do dyrektora szkoły, a później, co też jest nowością, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – mówi Małgorzata Marszałek. Od września w szkolnych ławach zasiądą dzieci 7-letnie z rocznika 2007 oraz sześciolatki urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008. Te z drugiej połowy roku zostaną pierwszakami jedynie na wniosek rodziców.