W Powiecie Legionowskim mieszka i trenuje wielu zawodników odnoszących sukcesy w różnych dyscyplinach sportu, również na arenie międzynarodowej. Są to osoby, które swoim zaangażowaniem i wzorową postawą zasługują na wyróżnienie. Warto promować i doceniać ich wkład w rozwój sportu w powiecie legionowskim oraz reprezentowanie naszego regionu w kraju i za granicą. Warto ich osiągnięcia przybliżać mieszkańcom, dlatego Starosta Legionowski ogłosił plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w roku 2013.
Do konkursu zgłoszonych zostało dwunastu sportowców, o których informacje zostały zamieszczone na stronie Powiatu Legionowskiego (http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/sportowiec-roku). Każdy z nich ma szansę zostać Sportowcem Roku.


Oddawać głosy na swojego kandydata można na trzy sposoby:
wysyłając kupon z aktualnego nr Kuriera lub Gazety Miejscowej na adres Starostwa Powiatowego w Legionowie lub dostarczając go do Kancelarii Starostwa wrzucając kupon do jednej z urn mieszczących się w urzędach gmin głosując poprzez specjalną aplikację na naszym fanpage’u na portalu facebook.com (https://www.facebook.com/PowiatLegionowski/app_204006996287108)
Warto oddawać głosy nie tylko dlatego, aby pomóc wygrać jednemu z nominowanych sportowców, ale także dlatego, ponieważ każdy los ma szansę na wygranie nagrody rzeczowej.