Jak zapowiadali, tak zrobili. „Rocznik Legionowski” przestał być rocznikiem tylko z nazwy. Rok temu opublikowano jego piąty tom, a w tę niedzielę w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego odbyła się promocja kolejnego, szóstego numeru tego cenionego wydawnictwa.

Najnowszą częścią rocznika jego redakcja obchodzi okrągłą, dziesiątą rocznicę jego istnienia. – Naszym zamierzeniem było, aby rocznik był przede wszystkim legionowski, ale wychodził również na terenie całego powiatu legionowskiego. Myślę, że to osiągnęliśmy. Udało nam się też zgromadzić wokół rocznika grono miłośników regionu i historii poszczególnych gmin. Zgromadziliśmy również duże grono ekspertów, którzy służą radą i udzielają informacji – mówi dr hab. Jacek Szczepański, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Legionowskiego”.Najnowszy tom rocznika podtrzymują ten ogólnopowiatowy charakter. Nad jego przygotowaniem pracowało aż 19 autorów. Na 240 stronach można przeczytać między innymi o pobycie księcia Józefa Poniatowskiego w Jabłonnie, o dziejach Wieliszewa i jego okolic w trakcie powstania styczniowego, o niemieckiej okupacji twierdzy Modlin w czasie I wojny światowej, o odbudowie Zegrza po 1945 roku i o dziejach 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w okresie powojennym. Jak zwykle sporo ciekawych tekstów zamieszczono w działach: dokumenty i materiały źródłowe, biografie, wspomnienia i relacje, oraz recenzje. Nie zabrakło też poezji. Tym razem w dziale Legionowska Witryna Poetycka zaprezentowano wiersze znanej legionowskiej poetki Anny Czachorowskiej.

Szóstytom „Rocznika Legionowskiego” – przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Legionowo –  wydało Towarzystwo Przyjaciół Legionowa wspólnie z Muzeum Historycznym. – Dla powiatu legionowskiego jest to periodyk jak najbardziej potrzebny i ważny. Innego, który by całościowo ujmował historię regionu, po prostu nie ma. Na kanwie redakcji rocznika i jego autorów tworzy się grono regionalistów, a bazą do tego jest działalność Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Mamy więc zasługę i zaszczyt, że udaje nam się prowadzić tę działalność – mówi Erazm Domański, prezes TPL. Komitet redakcyjny chciałby utrzymać roczny cykl wydawania periodyku. – Nie ukrywam, że to jest ciężkie. Wszystko zależy od autorów. Jeżeli napiszą teksty, wtedy będzie ciekawy rocznik – mówi Jacek Szczepański. Na razie do siódmego tomu są gotowe trzy materiały. Czasu na jego wydanie jest jednak jeszcze sporo.

A o tym można przeczytać w najnowszym tomie „Rocznika Legionowskiego”:

Artykuły:

Jolanta Załęczny, „Książę Józef Poniatowski w Jabłonnie i okolicy”
Krzysztof Klimaszewski, „Wieliszew i okolice w powstaniu styczniowym”
Jacek Szczepański, „Niemiecka okupacja twierdzy Modlin w czasie I wojny światowej”
Mirosław Pakuła, „Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948-1953”
Erazm Domański, „1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki w okresie powojennym 1945-2011. Próba bilansu”

Dokumenty, materiały źródłowe:

Włodzimierz Bławdziewicz, „Ofiara wotywna króla Jana Kazimierza II w Nieporęcie”
Zbigniew Markert, „Zanim balony pojawiły się w Legionowie. Przegląd prasy o tematyce aeronautycznej z przełomu XIX i XX w.”
Krzysztof Kołodziejczyk, „Wojenne zapiski profesora Stanisława Srokowskiego”
Adam Rafał Kaczyński, „Giovannino Guareschi „Sekretny dziennik”. Jeńcy włoscy w Beniaminowie 1943-1944”

Biografie:

Sławomir Jakubczak, „Artur Tadeusz Maciejewski (1928-1996)”
Piotr Rafalski, „Mjr Leon Franciszek Ulatowski (1889-1973)”

Wspomnienia i relacje:

Tamara Brzezińska, „Podwórko 1933-1939. Wspomnienia z dzieciństwa”
Sławomir Szklarek, „Zatrzymanie na kartach papieru – żołnierska codzienność opisywana przez Tadeusza Szklarka w listach i kartach pocztowych (1939-1946)”

Legionowska witryna poetycka:

Zdzisław Koryś, „Ocalić swój ślad od zapomnienia”
Anna Czachorowska, „Wybór wierszy”

Recenzje:

Jacek Szczepański: Aleksander Łuczak, „Powracający wiatr i duch”, Legionowo 2012
Erazm Domański: Mirosław Pakuła, „Gen. bryg. Heliodor Cepa. Patron Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu”, Zegrze 2012
Aleksandra Jakóbczyk-Gola: Jacek Szczepański, „Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918. Formacja głębokich rezerw”, Warszawa 2012
Aleksandra Jakubczak: Silvio Gutkowski, „El Libro de Serock: historia imborrables”, Buenos Aires 2012
Krzysztof Kołodziejczyk: Włodzimierz Bławdziewicz, „Dzieje Nieporętu 1387-2009”, Warszawa 2012
Bogumił Makowski: Krzysztof Klimaszewski, „Kościół w Wieliszewie. Historia parafii”, Wieliszew 2012
Jacek Szczepański: Krzysztof Klimaszewski, „Eskadry nad Poniatowem. Wrzesień 1939 r.” Sandomierz 2012

Kronika:
Elżbieta Pogorzelska, „Kalendarium działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa 2012-2013”