Okres gimnazjum to czas buntu, rodzenia się poczucia dorosłości, czas eksperymentów z alkoholem i narkotykami czy agresywnych zachowań. W ramach działań profilaktycznych, od października do grudnia realizowano w Legionowie projekt „Drama – metodą na bezpiecznego gimnazjalistę”, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Miasta Legionowo.

Celem warsztatów była integracja grupy, nawiązywanie poprawnych relacji interpersonalnych, wyrażanie uczuć i emocji, radzenie sobie ze złością, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Duży nacisk położono również na współpracę z rodzicami i nauczycielami.

Do nich bowiem ten projekt był również adresowany. – Uczniowie, którzy są bardzo otwarci na tego rodzaju pomysły, wreszcie – dzięki temu, że w projekcie brali też udział nauczyciele i rodzice – mieli szansę pokazać swój sposób patrzenia. Dowiadywali się o dramie, o komunikacji, o radzeniu sobie ze złością w formie akceptowalnej oraz mieli możliwość poznania się i lepszej autodiagnozy. To wpływa na to, że lepiej kontrolujemy swoje stany emocjonalne – mówi nadkom. dr Iwona Klonowska – Senderska z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Projekt pomógł też zrozumieć młodym ludziom, co jest w życiu najważniejsze. – Przyjaciele, tolerancja, zrozumienie innych i zdanie sobie sprawy z tego, ze nie wolno nikogo wytykać palcami tylko z tego powodu, że jest inny. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy tacy sami – mówi Wiktoria Wojtczak, uczennica Gimnazjum nr 3 w Legionowie. 

 

O przyjaźni, tolerancji i szacunku mówiły trzy krótkie scenki dramowe, które młodzież wspólnie z rodzicami i nauczycielami przygotowała na podsumowanie projektu. Pierwsza z z nich opowiadała o wyścigu szczurów, przez który młodzi ludzie wpadli w narkotykowy nałóg, druga w humorystyczny sposób przedstawiała problem rasizmu, a trzecia przemocy w rodzinie, w której to mężczyzna był ofiarą. – To dzisiejsze podsumowanie ma pokazać czego ta młodzież się nauczyła. Trudno jest mówić o tak zwanych miękkich umiejętnościach, nie pokazując ich w jakimś działaniu. Dzisiaj na scenie będzie można podziwiać ich umiejętność samowyrażania się, którą to podczas warsztatów nabyli lub ją tylko udoskonalili – mówi Klonowska – Senderska. A już niebawem obejrzeć będą to mogli wszyscy. – Efektem projektu będzie również krótki film nagrany podczas jego realizacji. Już niedługo będzie on do pobrania z naszej strony internetowej oraz będzie rozpowszechniany po szkołach. Mam nadzieję, że to da do myślenia tym, którzy do tej pory z dramą w szkołach gimnazjalnych bali się pracować – mówi Elżbieta Pernak – Kozłowska z Urzędu Miasta Legionowo. Organizatorzy projektu mają nadzieję, że jeśli w przyszłym roku znajdą się środki finansowe na jego kontynuację, to drama znów się w legionowskich gimnazjach pojawi.