Urząd Miasta Legionowo od dziewięciu lat nagradza najlepszych uczniów, fundując im jednorazowe stypendia. Do tej pory wręczano je w ratuszu. W tym roku towarzyszącą im galę wyjątkowo zorganizowano w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1. A wszytko to z powodu… zbyt dużej liczby stypendystów.

– W sali widowiskowej ratusza, uczniowie wraz z rodzinami by się już po prostu nie pomieścili. Mamy tam bowiem niemal dokładnie tyle samo miejsc ile jest stypendystów, czyli około 270 – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa. A dokładnie było ich 276.Stypendia przyznawano za wysoką średnia ocen, za bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i z matury, za udział w konkursach przedmiotowych przynajmniej na stopniu wojewódzkim oraz za osiągnięcia w sporcie amatorskim.

W tym roku pula nagród zamknęła się w kwocie prawie 150 tysięcy złotych. Stypendium pierwszego stopnia wyniosło tysiąc złotych, drugiego około 550, a trzeciego 350 złotych. – To są dobrze wydane pieniądze . One mają być nagrodą, ale też  troszeczkę taką zachętą na przyszłość. Myślę, że  pierwsza nagroda w wysokości tysiąca złotych, to jest już kwota dla której warto wysilić się więcej ponad to co się robi się na co dzień – mówi prezydent Zadrożny. Motywujące oddziaływanie stypendiów dostrzegają też sami uczniowie. – Na pewno motywują nas do dalszej nauki i bardziej intensywnych starań – mówi stypendyści.

Stypendialnej gali towarzyszyły występy legionowskich młodych talentów. Talenty śpiewały, grały, tańczyły, a przede wszystkim udowadniały jak zdolną mamy w mieście młodzież.