W sobotę 28 września br. na obiekcie sportowym „Orlik” na Osiedlu Piaski w Legionowie odbył się IV Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego.

Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonała dyrektor Zespołu Szkół w Legionowie  Pani Agnieszka Jakubowska wraz z Prezesem Fundacji dla Edukacji przy Zespole Szkół Stanisławem Kraszewskim i legionowskim radnym Józefem Dziedzicem. Duchowym wsparciem oraz modlitwą wspierał rozgrywki ksiądz por. Michał Zieliński.

 

Mimo, że w Legionowie nie stacjonuje już wojsko, to legionowski radny Józef Dziedzic, pomysłodawca i główny organizator turnieju, z poświęceniem i zapałem zorganizował kolejny raz Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.
Chęć podtrzymania tradycji i pamięć o niedawno jeszcze stacjonującym tu wojsku oraz integracja środowiska mundurowego były przyczyną kontynuowania tego typu działalności. Radny podkreśla, że ważna jest popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz zmobilizowanie wszystkich środowisk mundurowych do wspólnej sportowej rywalizacji.
Oficjalnym organizatorem przedsięwzięcia od czterech lat jest gospodarz obiektu sportowego „Orlik” – Zespół Szkół w Legionowie. Współorganizatorem tegorocznego turnieju był wielki sympatyk wojska i sportu, proboszcz parafii wojskowo – cywilnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie ks. płk Zenon Pawelak.
Widowiskowa, pełna napięcia i sportowego ducha gra zawodników sprawiała, że nawet chłodna aura nie była w stanie przeszkodzić zebranej publiczności w spontanicznym, gorącym dopingu. Wszystkie mecze relacjonował i komentował na żywo, ze szczyptą humoru i żołnierskiego dowcipu, animator sportu Zespołu Boisk „Orlik”, mjr Krzysztof Karolak z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. 

Wszyscy zawodnicy, pamiętając o zasadach fair play, wykazali się dużymi umiejętnościami piłkarskimi i wspaniałą sportową walką.
Według organizatorów i publiczności na miano najlepszego i najbardziej wszechstronnego zawodnika zasłużył szer. Adam Hassan z 2. pułku saperów, który wykazał się niesamowitą kondycją, wspaniałym dryblingiem i celnymi strzałami w światło bramki. Szkoda, że na turnieju nie było selekcjonerów naszej drużyny narodowej.

Sponsorami tegorocznego turnieju byli:
– Prezydent Miasta Legionowo;
– Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Legionowo sp. z o.o.;
– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu;
– Parafia wojskowo – cywilna pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie.

W turnieju wzięło udział 9 drużyn:
– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI Zegrze I);
– Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI Zegrze II);
– Rejon Obsługi Abonenta Legionowo (ROA);
– Mundurowi z Osiedla Piaski;
– 1 Brygada Pancerna z Wesołej (1BPanc.);
– 9 batalion dowodzenia z Białobrzeg (9bdow.);
– 32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Olszewnicy Starej (32 dr OP);
– 2 pułk saperów z Kazunia Nowego (2psap.);
– Ochotnicza Straż Pożarna z Legionowa.

Po zaciętej i wyrównanej walce na podium stanęły następujące drużyny:
I miejsce – 2psap Kazuń;
II miejsce – 9bdow Białobrzegi;
III miejsce – Mundurowi z Osiedla Piaski

Zwycięzcy turnieju otrzymają puchar, dyplom oraz nagrody indywidualne w wysokości 100 zł dla każdego zawodnika.
Za zajęcie II miejsca otrzymają puchar, dyplom oraz nagrody indywidualne w wysokości 50 zł dla każdego zawodnika.
Za zajęcie III miejsca zawodnicy otrzymają puchar i dyplom.
Nagrody dla najlepszych zostaną rozdane 12 października 2013 r. w ramach obchodów święta 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty – patrona Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół w Legionowie, na Osiedlu Piaski.
Sponsorzy imprezy przygotowali dla zawodników, zaproszonych gości i wszystkich kibiców gorący, smaczny poczęstunek.

Tekst: Piotr Michrowski
Zdjęcia: Grzegorz Litwin