E- Sądem jest obecnie Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, który na razie jako jedyny w naszym kraju prowadzi Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) dla roszczeń pieniężnych.
Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do Kodeksu Postępowania Cywilnego jako odrębne postępowanie, mające charakter przede wszystkim  wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Elektroniczne postępowanie jest skierowane zarówno do dużych podmiotów gospodarczych mających wielu dłużników, jak również do osób fizycznych chcących odzyskać nawet niewielki dług pieniężny.

Zaletą postępowania elektronicznego jest to, że jest postępowaniem dużo szybszym niż tradycyjne postępowanie sądowe.  
Właściwością e-sądu objęte jest całe terytorium Polski, co w praktyce oznacza, że pozew o zapłatę może wnieść każdy zainteresowany drogą elektroniczną, o ile zadłużenie powstało na terenie Polski.

 

Szczegółowe informacje o elektronicznym postępowaniu upominawczym można znaleźć pod oficjalnym adresem internetowym:  www.e-sad.gov.pl

Grzegorz Kuligowski
radca prawny
www.gkuligowski.pl

 

Autor prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Legionowie.