Na początku września, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły, Straż Miejska m.st. Warszawy przeprowadziła w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie zajęcia z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas I-VI.

   Ich celem było przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Przez cały dzień strażnicy spotykali się z uczniami poszczególnych klas, prezentując wykłady dostosowane do wieku odbiorców, mówiące o poruszaniu się po drodze, zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Omówili też najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych i przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy. Po części teoretycznej uczniowie zostali przeszkoleni na specjalnie utworzonym na boisku placu manewrowym, gdzie przypomnieli sobie podstawowe znaki i przepisy ruchu drogowego.