Od 28 maja do 12 czerwca na terenie powiatu można było poddać się bezpłatnym badaniom mammograficznym. Były one wykonywane w mammobusie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ i wspieranego organizacyjnie przez powiat legionowski w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia.

Z prozdrowotnej oferty skorzystały przez ten czas aż 1392 panie, z których 17 zostało skierowanych na dalszą, pogłębioną diagnostykę. Mobilna pracownia mammograficzna odwiedziła Wieliszew (203 wykonane badania), Łajski (78 badań), Nieporęt (138 badań) i Legionowo (973 badania). Program wczesnego wykrywania raka piersi skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż właśnie w tej grupie wiekowej zaobserwowano wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Ponieważ badania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkanek powiatu, kolejną taką akcję zaplanowano na jesień br.